Oferta

Oferujemy pomoc prawną w zakresie: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa medycznego, upadłości konsumenckiej.

Postępowanie w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Świadczymy pomoc w zakresie sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który od dnia 1 grudnia 2021 r. co do zasady należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Obejmuje ona czynności związane z prawidłowym sporządzeniem i złożeniem wniosku do właściwego dla dłużnika sądu upadłościowego w formie elektronicznej w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Świadczymy pomoc w zakresie obsługi i monitorowania postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wszczętych za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych.

Świadczymy pomoc w zakresie postępowania oddłużeniowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Obejmuje ona czynności związane z zastępstwem procesowym dłużnika oraz określeniem sposobu zakończenia postępowania oddłużeniowego.

Świadczymy pomoc w zakresie postępowania oddłużeniowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Obejmuje ona między innymi czynności związane z nadzorem nad prawidłowością postępowania prowadzonego przez syndyka oraz proponowanym przez niego sposobem zakończenia postępowania oddłużeniowego.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa medycznego, upadłości konsumenckiej.