O nas

Adwokat Marek Ułasiuk

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w czerwcu 1990 roku. Następnie w okresie od października 1990 roku do lipca 2001 roku pracował w jednostkach prokuratury: początkowo jako aplikant, później jako asesor i prokurator Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, a następnie – jako prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. W dniu 24 października 2001 roku wpisany został na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i zawód ten wykonywał do dnia 5 listopada 2003 roku. Od dnia 6 listopada 2003 roku (po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów) do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Siedlcach.

Adwokat Jacek Ułasiuk

Jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, prof. UJ. Na powyższej uczelni ukończył także studia podyplomowe na kierunku Prawo Medyczne i Bioetyka. Po zdaniu egzaminu wstępnego w okresie od stycznia 2016 roku do kwietnia 2019 roku odbywał aplikację adwokacką pod patronatem Adwokata Marka Ułasiuka. Od dnia 11 czerwca 2019 roku (po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów) do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Siedlcach.