Oferta

Oferujemy pomoc prawną w zakresie: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa medycznego, upadłości konsumenckiej.

Sprawy związane z błędami medycznymi

Świadczymy pomoc w zakresie postępowań o roszczenia z tytułu popełnionego błędu medycznego. Obejmuje ona czynności związane ze sporządzeniem pozwu wraz z określeniem podstawy i wysokości roszczenia, a następnie jego wniesienia do sądu, zastępstwo procesowe, a także podjęcie ewentualnych prób ugodowego zakończenia sporu.

Świadczymy pomoc w zakresie postępowań o roszczenia z tytułu popełnionego błędu medycznego. Obejmuje ona czynności związane z zastępstwem procesowym, a także podjęcie ewentualnych prób ugodowego zakończenia sporu.

Świadczymy pomoc podejrzanym o popełnienie przestępstw związanych z błędami medycznymi już od wszczęcia postępowania karnego. Obejmuje ona przede wszystkim udział w przesłuchaniu podejrzanego i innych czynnościach dowodowych na etapie postępowania przygotowawczego. Świadczymy pomoc oskarżonym o popełnienie przestępstw związanych z błędami medycznymi w postępowaniu sądowym. Obejmuje ona przede wszystkim zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem I instancji, postępowaniu wszczętym na skutek apelacji oraz postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Sprawy w postępowaniach dyscyplinarnych

Świadczymy pomoc lekarzom podejrzanym o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego już od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Obejmuje ona przede wszystkim udział w przesłuchaniu podejrzanego o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego i innych czynnościach dowodowych na etapie postępowania wyjaśniającego. Świadczymy pomoc lekarzom obwinionym o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego w postępowaniu przed Sądem Lekarskim. Obejmuje ona przede wszystkim zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Okręgowym Sądem Lekarskim oraz Naczelnym Sądem Lekarskim.

Świadczymy pomoc pielęgniarkom i położnym podejrzanym o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego już od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Obejmuje ona przede wszystkim udział w przesłuchaniu podejrzanego o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego i innych czynnościach dowodowych na etapie postępowania wyjaśniającego. Świadczymy pomoc pielęgniarkom i położnym obwinionym o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego w postępowaniu przed Sądem Pielęgniarek i Położnych. Obejmuje ona przede wszystkim zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Okręgowym Sądem Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnym Sądem Pielęgniarek i Położnych.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa medycznego, upadłości konsumenckiej.