Oferta

Oferujemy pomoc prawną w zakresie: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa medycznego, upadłości konsumenckiej.

Adwokaci z zakresu prawa cywilnego w Warszawie i Siedlcach

Jednym z obszarów działania naszych Kancelarii Adwokackich jest prawo cywilne. Usługi świadczymy na terenie m.in. Siedlec i Warszawy.

Odszkodowania

Praktyka pokazuje, że wiele problemów sprawiają kwestie związane z otrzymaniem odszkodowania — przezorność każe nam zawrzeć umowę ubezpieczenia. Niestety, nie zawsze uzyskanie należnego odszkodowania jest proste. Zapisy umowy ubezpieczeniowej są często bardzo rozbudowane, a ich interpretacja może sprawić wiele trudności osobom bez wykształcenia prawniczego. Z pomocą przychodzą nasze Kancelarie Adwokackie i prowadzący je adwokaci, którzy służą profesjonalną poradą prawną na terenie m.in. Siedlec i Warszawy z zakresu odszkodowań.

Świadczymy pomoc w zakresie postępowań o roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych. Obejmuje ona czynności związane ze sporządzeniem pozwu wraz z określeniem podstawy i wysokości roszczenia, a następnie jego wniesienia do sądu, zastępstwo procesowe powodów i pozwanych, a także podjęcie ewentualnych prób ugodowego zakończenia sporu. W ramach prowadzonej praktyki posiadamy bogate doświadczenie zwłaszcza w zakresie reprezentacji klientów w sprawach związanym z dochodzeniem odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu wypadków komunikacyjnych.

W ramach prowadzonej praktyki posiadamy bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń z tytułu roszczeń wynikających z umów OC i AC. Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje czynności związane ze sporządzeniem pozwu wraz z określeniem podstawy i wysokości roszczenia, a następnie jego wniesienia do sądu, zastępstwo procesowe powoda, a także podjęcie ewentualnych prób ugodowego zakończenia sporu z ubezpieczycielem.

Świadczymy pomoc w zakresie postępowań o roszczenia wynikające z zawartych umów, w tym między innymi z tytułu niewykonania bądź nieprawidłowego wykonania umowy, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz kwestii dotyczących siły wyższej związanych z epidemią Covid-19. Obejmuje ona czynności związane ze sporządzeniem pozwu wraz z określeniem podstawy i wysokości roszczenia, a następnie jego wniesienia do sądu, zastępstwo procesowe powodów i pozwanych (zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców), a także podjęcie ewentualnych prób ugodowego zakończenia sporu.

Prawo spadkowe

Do spraw z zakresu prawa cywilnego należą m.in. spory dotyczące podziału majątku między spadkobiercami osoby zmarłej. Pozornie może wydawać się, że kwestia podziału majątku spadkowego jest prosta — do praw po majątku spadkodawcy są uprawnione przede wszystkim najbliższe osoby. Jeśli jednak zgodnie z zapisami testamentu następców jest wielu i nie są to jedynie osoby spokrewnione ze zmarłym, sprawy często stają się skomplikowane. Rozstrzygnięcie może stać się jeszcze trudniejsze w sytuacji, gdy zmarły pozostawił po sobie znaczny majątek obejmujący takie aktywa jak np. nieruchomości, grunty rolne czy wartościowe rzeczy ruchome. Adwokaci Marek Ułasiuk i Jacek Ułasiuk udzielają pomocy z zakresu prawa spadkowego m.in. w Siedlcach i Warszawie.

Świadczymy pomoc w zakresie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku po osobach zmarłych. Obejmuje ona czynności związane ze sporządzeniem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wraz z ustaleniem niezbędnych danych dotyczących spadkobierców, a następnie jego wniesienia do sądu oraz zastępstwo procesowe wnioskodawców i uczestników postępowania w zakresie zarówno dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.

Świadczymy pomoc w zakresie postępowań o dział spadku po osobach zmarłych. Obejmuje ona czynności związane ze sporządzeniem wniosku o dział spadku wraz z ustaleniem niezbędnych danych dotyczących majątku spadkowego, a następnie jego wniesienia do sądu oraz zastępstwo procesowe wnioskodawców i uczestników postępowania w zakresie zarówno dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.

Świadczymy pomoc w zakresie postępowań o zachowek po osobach zmarłych. Obejmuje ona czynności związane ze sporządzeniem pozwu o zachowek wraz z ustaleniem niezbędnych danych dotyczących majątku spadkowego, darowizn podlegających zaliczeniu oraz kwestii związanych z wydziedziczeniem, a następnie jego wniesienia do sądu oraz zastępstwo procesowe powodów i pozwanych.

Prawo rzeczowe

Świadczymy pomoc w zakresie postępowań o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie. Obejmuje ona czynności związane ze sporządzeniem wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wraz z ustaleniem niezbędnych danych dotyczących nieruchomości, stanu jej posiadania i kręgu osób zainteresowanych, a następnie jego wniesienia do sądu oraz zastępstwo procesowe wnioskodawców i uczestników postępowania.

Świadczymy pomoc w zakresie postępowań o zniesienie własności nieruchomości. Obejmuje ona czynności związane ze sporządzeniem wniosku o zniesienie współwłasności wraz z ustaleniem niezbędnych danych dotyczących nieruchomości, udziałów współwłaścicieli i ewentualnych poczynionych nakładów, a następnie jego wniesienia do sądu oraz zastępstwo procesowe wnioskodawców i uczestników postępowania, a także podjęcie ewentualnych prób ugodowego zakończenia sporu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług z zakresu prawa cywilnego w Siedlcach i Warszawie

Nasze Kancelarie Adwokackie oferują szeroki zakres porad z zakresu prawa cywilnego na terenie Siedlec z obsługą spraw także na terenie Warszawy, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa, Mińska Mazowieckiego, Łukowa i Garwolina. Dodatkowo oferujemy również pomoc między innymi w dziedzinach takich jak prawo karne czy prawo medyczne. Zapraszamy do kontaktu.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa medycznego, upadłości konsumenckiej.