ZAKRES USŁUG

 

KANCELARIA ADWOKACKA – POMOC PRAWNA W ZAKRESIE:

  • prawa karnego (w tym: pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom podejrzanym, oskarżonym, zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym),
  • prawa karnego wykonawczego (w tym: składania wniosków o odroczenia i przerwy w odbywaniu kary oraz wniosków o przedterminowe warunkowe zwolnienia),
  • dochodzenia odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych (w szczególności: z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce lekarskiej),
  • prawa rodzinnego (w tym: rozwodów, separacji, podziału majątku wspólnego małżonków),
  • prawa spadkowego (w tym: nabycia i działu spadku),
  • prawa cywilnego,
  • prawa wykroczeń,
  • postępowania w sprawach dotyczących osób nieletnich,

Moim Klientom służę profesjonalną pomocą w zakresie prawa karnego, rodzinnego, spadkowego, cywilnego oraz innych na każdym etapie współpracy oraz postępowania.

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej udzielam porad prawnych oraz zapewniam reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, komornikami oraz organami administracji publicznej.

Posiadam ponad 20-letnią praktykę prawniczą związaną z m.in. wcześniejszym wykonywaniem innych zawodów prawniczych. Klienci mogą liczyć na moje pełne zaangażowanie oraz kompleksową opiekę prawną.